Hvad ventilation er bedst? Mekanisk, varmegenvinding eller naturlig?

Hvad ventilation er bedst? Mekanisk, varmegenvinding eller naturlig?

Vælg den bedste ventilation og reducer energiforbruget og få et bedre indeklima

Du kan spare energi gennem tiltag både på bygningen og på installationerne, for eksempel ventilationsanlægget. Men de energibesparende tiltag må ikke føre til, at bygningen ikke opfylder kravene til luftkvalitet, luftgennemstrømning og fugtsikkerhed.

Sørg for, at dit nye ventilationsanlæg og dets varmegenvinding er designet, så anlægget er dimensioneret korrekt til behovet for frisk luft og luftudskiftning i bygningen.

Læs mere: Ventilation montering samt varmegenvinding

Når du renoverer din villa hvad ventilation er bedst?

Monter eventuelt ekstra indblæsningsventiler ved renovering. Villaer bygget før 1976 blev normalt ventileret med hjælp at naturlig ventilation. Mange enfamiliehuse blev dengang bygget uden indblæsningsventiler og mekanisk ventilation. Luften kom i stedet ind gennem utætheder i bygningen og ved udluftning. Men nu bygger vi tættere huse og lufter mindre ud, hvorfor der er brug for indblæsningsventiler. Det kan fx være relevant ved skift til nye vinduer.

For at afhjælpe radon skifter man nogle gange til mekanisk ind- og udsugningsventilation (se nedenfor). Det kan betyde, at der nogle gange er et overtryk af luft indendørs. Tjek derfor, at der ikke er utætheder gennem gulv, ydervægge og loft, hvor fugtig indeluft kan sive ud og kondensere på kolde overflader inde i gulv, vægge og loft.

Skifter du til mekanisk afkastluft, efter at have haft naturlig ventilation, mindskes risikoen for luftudslip til vægge og tagkonstruktion, men i stedet kan det indendørs radonniveau stige. Du kan kontakte kommunen, hvis du vil vide, om der er høje niveauer af jordradon i dit lokale område. 

Tre typer ventilationsanlæg som er gode og bruges i dag

Nedenfor forklarer vi tre typer ventilationsanlæg. Ventilationen i boliger er indrettet således, at indblæsningsventiler findes i soveværelser og stuer, og udsugningsventiler hovedsageligt findes i badeværelser, toiletter, vaskerum og køkkener. Den friske luft kommer således ind, hvor vi normalt opholder os det meste af tiden, og afkastluften ledes ud, hvor vi skaber fugt, lugt og fugtig luft. I køkkener og badeværelser bør det være muligt midlertidigt at øge afkastluftstrømmen gennem fx en ventilator.

Naturlig ventilation fordele og ulemper

Naturlig ventilation fungerer sådan at luften byttes ud gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker. Derved kan temperaturforskelle og vindkræfter skabe et luftskifte i bygningen, uden brug af ventilatorer. Vinduer og ventiler kan ofte åbnes og lukkes automatisk efter behov målt på parametre som temperatur og luftens indhold af CO2.

Naturlig ventilation er på tidspunktet enligt kilder den mest simple måde at tilføre frisk luft på, og det sker gennem vinduer, døre, ventiler og sprækker rundt omkring i bygningen. Det kan både fungere manuelt og med automatisk styring. Bør kun vælges, hvis udeluften er ren. virker ved at skabe en ventilationsstrøm af varmeforskel mellem inde og ude (varm luft udvider sig og bliver lettere end kold luft, hvilket får den til at stige) og via vindpåvirkning af bygningen. Naturlig ventilation også kaldet selvtræksventilation fungerer således uden ventilatorer.

Mekanisk udsugning ventilation fordele og ulemper

Mekanisk udsugning ventilation fordele og ulemper

Et mekanisk udblæsningssystem har en blæser, der leder udsugningsluften ud – F-system. Tilluften kommer ind gennem ventilationsåbninger placeret i væggen, bag ved elementerne eller i vinduesrammen. Afkastluftanlæg kan kombineres med fx en fraluftsvarmepumpe for at genvinde en del af den varme, der ledes ud med ventilationen – FVP systemet. Mekanisk fraluftsventilation med varmegenvinding kaldes FX-system. 

Mekanisk ventilation er ventilation eller udluftning af et rum eller en bygning ved hjælp af en elektrisk drevet ventilator. Ventilations systemet suger “forurenet” luft ud og blæser frisk luft ind.
De fleste kender princippet bag mekanisk ventilation fra deres hverdag. Eksempelvis er en emhætte et godt eksempel på mekanisk ventilation – her nøjes ventilationsanlægget med at suge den forurenede luft ud af rummet, hvor de mere avancerede ventilationsanlæg både suger forurenet luft ud indefra og blæser frisk luft ind fra udenfor.

Mekanisk ventilation er på mange måder en væsentlig mere effektiv metode end almindelig ventilation, når man gerne vil have frisk luft indendørs. Og så er metoden også miljøvenlig, fordi mange moderne ventilationsanlæg genbruger varmen fra den forurenede luft til at opvarme den friske luft, der kommer ind udefra, så temperaturen i rummet ikke falder drastisk, bare fordi luften er ændret.

På den måde kan du bevare et godt og behageligt indeklima, uden at det går ud over varmeregningen.

Mekanisk ventilation bruges primært i rum, hvor mange mennesker færdes. Det kan for eksempel være i en skole eller en børnehave, men også produktionsvirksomheder bruger metoden til at sikre deres medarbejdere frisk luft gennem hele arbejdsdagen.

Når en bygning, en hal eller en institution er udstyret med et mekanisk ventilationssystem, vil de personer, der opholder sig i lokalerne, gerne opleve, at luften altid er frisk, tør og behagelig, og de undgår de typiske gener ved forurenet luft som træthed og pludselige hovedpine.

Mekanisk indblæsning og udsugning varmegenvinding på el

Et mekanisk indblæsnings- og udsugningsluftsystem har to typer ventilatorer: en, der skubber tilluft ind i boligen, og en, der suger udsugningsluften. Systemet har normalt varmegenvinding og varmeveksler.

Hvis du har dårlig ventilation, så kan det blive nødvendigt at leje affugtere, der er mange virksomheder som tilbyder leje af affugter. Du kan f.eks. få hjælp med både opsætning og montering hos Tilbud elektriker Vedbæk (i Nordsjælland) og Elektriker Nørrebro (København). 

Hvad ventilation er bedst? Mekanisk, varmegenvinding eller naturlig?

Lignende spørgsmål

Leder du efter annoncering? Kontakt os via formularen, eller send en mail til; kontakt@hvadhvorhvordan.dk

Cookies & Privatlivspolitik

Gennem at besøge hvadhvorhvordan.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik.