Hvordan regner man procent?

Hvordan regner man procent?

Hvordan regner man procent? 

 

I lærer vi hvordan vi kan beregne procenter, når vi beskæftiger os med stigninger og fald i procent.

Beregn procentdelen for procentvis ændring. I afsnittet om forholdet mellem delen, delen og helheden konkluderede vi, at vi kan beregne, hvor meget en bestemt del er, hvis vi ved, hvor meget helheden er, og hvor stor en del af helheden den del er. Vi beregner delen ved hjælp af denne formel:

del = andelen x det hele
Vi kan bruge dette forhold, når vi vil beregne procentvise ændringer, for eksempel når prisen på et produkt hæves eller sænkes.

Prisreduktion på bukser

Prisen på et par bukser var oprindeligt 300 DK. Derefter blev prisen sænket med 15%.

Hvor stor blev beregningen af prisreduktionen i kroner beregnet? Hvad var den nye pris for bukserne?

Sådan her beregner du procent

Få svar på hvor og  hvordan regner man procent her. Vi bruger forholdet mellem hele andelen, delen og det hele til at beregne, hvor stor prisreduktionen er i DK.

Prisreduktionen var 15% af den oprindelige pris, så aktien er 0,15 (15%).

Den oprindelige pris var 300 DK, så hele prisen er 300 DK dvs. 0.15x 300 DK= 45 

Derfor kan vi beregne prisnedsættelsen i kroner beregnet som følger:

For eksempel kan 4% omskrives til:

4\%=frac{4}{100}=0,04

 

Eksempler på regneopgaver med procenter

Se her hvordan du kan regne med procent;
 

1. Tag 25% af 1100 kroner

Vi udregner først 1% af 1100 kroner.

frac{1100}{100}=11

Herefter skal vi finde 25%

25*11=275

25% af 1100 kroner er derfor 275 kroner.

Dette kan også opstilles som en samlet brøk:

frac{1100*25\%}{100\%}=275

2. Find det oprindelige tal, når 20% svarer til 25

Vi skal først finde 1% af det oprindelige tal.

frac{25}{20}=1,25

Herefter skal vi finde 100%

1,25*100=125

100% svarer til 125, hvis 20% = 25

Dette kan opstilles som en samlet brøk:

frac{25*100\%}{20\%}=125

3. Fremstil et regnestykke med procent, hvor 1600 bliver til 800

Først udregner vi forholdet imellem 1600 og 800

frac{800}{1600}=0,50

Da 0,50 er det samme som 50%, bliver regnestykket:

1600*50\%=800

4. Hvor mange procent er 190 større end 120?

frac{190-120}{120}=0,583333=58,33\%

5. Hvor mange procent er 120 mindre end 190?

frac{190-120}{190}=0,3684=36,84\%

Procenter bruges typisk til beregning af renter, skat og moms.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *